dcsimg
  Αρχική σελίδα Επικοινωνία
separator
Buderus
Πληροφορίες Όροι Χρήσης Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ομίλου Bosch

Ο Όμιλος Bosch (Bosch) εκφράζει την ικανοποίησή του που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας και χαιρετίζει το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τα προϊόντα μας.

Η Bosch σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ένα σημαντικό ζήτημα, στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας γίνεται
εμπιστευτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997 και 3471/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών είναι μέρος της πολιτικής της εταιρείας μας.

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται μόνο στην περίπτωση που δοθούν με την ρητή συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένο κάθε φορά σκοπό.
Επιπλέον, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας συλλέγονται οι ακόλουθες πληροφορίες: διευθύνσεις IP, ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεστε (referrer), προβαλλόμενες σελίδες, κατεβασμένα αρχεία (downloads), προβαλλόμενα βίντεο/αναπαραγόμενα μουσικά κομμάτια, κλικαρισμένοι ξεχωριστοί σύνδεσμοι (links), αναζήτηση λέξεων ή αναζήτηση φράσεων (site search), διάρκεια επίσκεψης, χρησιμοποιούμενος πλοηγός (browser), κ.α. Εάν η επίσκεψη είναι αποτέλεσμα online διαφήμισης, όπως banners (πανό), διαφημίσεις βίντεο, μηχανή αναζήτησης διαφήμισης, κτλ., έχουμε επίσης καταχωρήσει ποιο banner, adword, κτλ. παρακίνησε την επίσκεψη των ιστοσελίδων της Bosch.
Οι γνώσεις που αποκτούμε μας επιτρέπουν την περαιτέρω βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων μας και την προσαρμογή τους ακόμα καλύτερα στις ανάγκες των επισκεπτών μας.

Χρήση του εργαλείου στατιστικών δικτύου WebTrends

Η Bosch χρησιμοποιεί το εργαλείο στατιστικών δικτύου WebTrends, για την εκτέλεση των μετρήσεων πρόσβασης.
Τα δεδομένα πρόσβασης συλλέγονται σε ανώνυμη μορφή, έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να αναχθούν σε ένα χρήστη. Ιδιαίτερα, αυτό γίνεται με την ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP.
Τα cookies χρησιμοποιούνται για τις μετρήσεις, για να επιτραπεί η ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας. Ιδιαίτερα, η Bosch τα χρησιμοποιεί για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων. Οι πληροφορίες που προκύπτουν σχετικά με τη χρήση των ιστοσελίδων μεταβιβάζονται στον εξυπηρετητή στατιστικής (wts.bosch.com), που λειτουργεί στη Bosch στη Γερμανία.
Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση σε αυτά τα ανώνυμα δεδομένα.
Εάν αρνηθείτε να συμμετάσχετε στις ανώνυμες μετρήσεις πρόσβασης, έχετε την επιλογή να το αποτρέψετε μέσω της εξαίρεσης (opt-out). Για να το κάνετε, κάντε κλικ εδώ ((σύνδεσμος opt-out))
Το opt-out αποθηκεύει ένα επιπλέον cookie στον υπολογιστή σας, το οποίο εμποδίζει τη μετάδοση των δεδομένων.

Χρήση του εργαλείου διαδικτυακής ανάλυσης Webtrends


Για τις διαδικτυακές σελίδες η Bosch διενεργεί μετρήσεις πρόσβασης με το εργαλείο διαδικτυακής ανάλυσης Webtrends.

Τα δεδομένα πρόσβασης καταχωρούνται ανώνυμα, ώστε να μην μπορεί να δημιουργηθεί σύνδεση με κάποιον χρήστη. Αυτό επιτυγχάνεται ειδικά με την ανωνυμία της διεύθυνσης IP.

Για τη μέτρηση χρησιμοποιούνται Cookies με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάλυσης της χρήσης της ιστοσελίδας. Με αυτόν τον τρόπο η Bosch μπορεί να βελτιώσει ιδιαίτερα την ποιότητα δεδομένων. Οι καταχωρημένες πληροφορίες για το χρήστη τις διαδικτυακής σελίδας μεταδίδονται ανώνυμα στο διακομιστή στατιστικών (statse.webtrendslive.com), ο οποίος διαχειρίζεται από την εταιρεία Webtrends Inc, 555 SW Oak Street, Suite 300, Portland, OR 97204, ΗΠΑ (“Webtrends”) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Πρόσβαση σε αυτά τα ανώνυμα δεδομένα λαμβάνουν αποκλειστικά εγκεκριμένα άτομα.

Χρήση εξωτερικών συνδέσμων (links)

Οι ιστοσελίδες της Bosch μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους (links) προς ιστοσελίδες τρίτων, που λειτουργούν από παρόχους, οι οποίοι δε συνδέονται με εμάς. Όταν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο (link), δεν έχουμε πλέον καμία επιρροή σχετικά με τη συλλογή, την αποθήκευση ή την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο (όπως η διεύθυνση IP ή το URL της σελίδας που εμπεριέχει το σύνδεσμο), επειδή η συμπεριφορά τρίτων, όπως είναι φυσικό, είναι εκτός του ελέγχου μας. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τρίτους.

Χρήση των προσωπικών δεδομένων και καθορισμός σκοπού

Η Bosch ή οιοσδήποτε πάροχος υπηρεσιών συμβεβλημένος με τη Bosch χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την τεχνική διαχείριση των ιστοσελίδων, για ερωτήματα που υποβάλλετε στη Bosch, μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για αυτό το σκοπό. Οι συνεργάτες μας και οι συμβεβλημένοι με τη Bosch πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ν. 2472/1997 όπως ισχύει). Τα δεδομένα σας δε θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους εκτός της Robert Bosch ΑΕ χωρίς την ρητή συγκατάθεσή σας και την προηγούμενη γνωστοποίηση της τήρησης αρχείου από την Robert Bosch ΑΕ στην Ελληνική Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Επιπλέον, είναι εγγυημένη η λήψη όλων των απαιτούμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή τυχαία απώλεια ή κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.
Οι διαδικασίες ασφαλείας βελτιώνονται συνεχώς καθώς νέες τεχνολογίες είναι διαθέσιμες.

Ασφάλεια

Η Bosch λαμβάνει προληπτικά μέτρα ασφαλείας, για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων που έχουμε υπό τον έλεγχό μας από επέμβαση, απώλεια, καταστροφή, πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή από μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την κατάσταση των τεχνολογικών εξελίξεων.

Διαφήμιση

Όταν μας δίδετε προσωπικά σας δεδομένα, εμείς τα χρησιμοποιούμε, για να σας πληροφορήσουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να ζητήσουμε την άποψή σας σχετικά με αυτά, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή σας συγκατάθεση για τη χρήση τους για διαφημιστικούς σκοπούς. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για μια τέτοια χρήση, αλλά δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον διαφημιστικά μηνύματα από τη Bosch, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με την αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση RBGR.Greece@gr.bosch.com.
Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η συγκατάθεση σας για την προώθηση διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (όπως e-mail και fax), όπως τούτο προβλέπεται στο άρθρο 11 του νόμου 3471/2006 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Τα δεδομένα σας διαγράφονται εκτός εάν απαιτείται η διατήρησή τους για ζητήματα τιμολόγησης και λογιστικούς λόγους.

Ανάκληση συγκατάθεσης

Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στο μέλλον. Σε αυτή την περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται. Τα δεδομένα που απαιτούνται για τιμολόγηση και λογιστικούς σκοπούς διατηρούνται, για όσο διάστημα απαιτείται.

Χρήση του εργαλείου διαδικτυακής ανάλυσης Webtrends

Για τις διαδικτυακές σελίδες η Bosch διενεργεί μετρήσεις πρόσβασης με το εργαλείο διαδικτυακής ανάλυσης Webtrends.

Τα δεδομένα πρόσβασης καταχωρούνται ανώνυμα, ώστε να μην μπορεί να δημιουργηθεί σύνδεση με κάποιον χρήστη. Αυτό επιτυγχάνεται ειδικά με την ανωνυμία της διεύθυνσης IP.

Για τη μέτρηση χρησιμοποιούνται Cookies με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάλυσης της χρήσης της ιστοσελίδας. Με αυτόν τον τρόπο η Bosch μπορεί να βελτιώσει ιδιαίτερα την ποιότητα δεδομένων. Οι καταχωρημένες πληροφορίες για το χρήστη τις διαδικτυακής σελίδας μεταδίδονται ανώνυμα στο διακομιστή στατιστικών (statse.webtrendslive.com), ο οποίος διαχειρίζεται από την εταιρεία Webtrends Inc, 555 SW Oak Street, Suite 300, Portland, OR 97204, ΗΠΑ (“Webtrends”) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Πρόσβαση σε αυτά τα ανώνυμα δεδομένα λαμβάνουν αποκλειστικά εγκεκριμένα άτομα.

Επικοινωνία

Για να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες ή για να υποβάλλετε προτάσεις, αντιρρήσεις ή παράπονα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο ασφάλειας δεδομένων της Robert Bosch ΑΕ. Επιπλέον μπορείτε να απευθυνθείτε στον ανωτέρω σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.
Εάν είναι αποθηκευμένες λάθος πληροφορίες παρ’ όλες τις προσπάθειές μας για τη διατήρηση σωστών και ενημερωμένων δεδομένων, θα τις διορθώσουμε κατόπιν αιτήματός σας.

Χρηστίδης Χάρης
Διευθυντής τμήματος Θερμοτεχνολογίας
Ερχείας 37
GR 194 00 Κορωπί Αττικής
  • Ρυθμίσεις Cookie

    Οι ρυθμίσεις απορρήτου σας επιτρέπουν να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τα cookies.

Για την πλήρη λειτουργικότητα αυτής της ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται cookies. Ενεργοποιήστε παρακαλώ τα cookies και ανανεώστε τον πλοηγό (browser) σας. Μετά την ανανέωση θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου διαχείρισης των cookies.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους λειτουργικότητας, άνεσης και στατιστικής. Mπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση οποτεδήποτε, κάνοντας κλικ στην «Αλλαγή ρυθμίσεων» Εάν συμφωνείτε για τη χρήση των cookies παρακαλώ κάντε κλικ στο «Ναι, συμφωνώ».