Αρχική σελίδα Επικοινωνία
separator
Buderus
Πληροφορίες Όροι Χρήσης Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

1. Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ομίλου Bosch

Το Τμήμα Θερμοτεχνολογίας της Robert Bosch Α.Ε (εφεξής «Bosch» ή «εμείς» ή «εμάς») σας υποδέχεται με χαρά στις διαδικτυακές σελίδες μας και εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας (από κοινού αναφερόμενες και ως «Διαδικτυακές προσφορές») αλλά και το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τα προϊόντα μας.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε ή να εκτυπώσετε τη γνωστοποίηση προστασίας των δεδομένων εντός του πλαισίου στο οποίο αναφέρεται.

2. Η Bosch σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ένα σημαντικό ζήτημα, στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας γίνεται εμπιστευτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών είναι μέρος της πολιτικής της εταιρείας μας.

3. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Η Robert Bosch A.E. είναι ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Οι εξαιρέσεις περιγράφονται στην παρούσα ειδοποίηση προστασίας δεδομένων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας έχουν ως εξής:

Robert Bosch A.E.

Ερχείας 37

19400 Koρωπί

Ελλάδα

Ηλ. Ταχυδρομείο: info@buderus.gr

Τηλέφωνο: +30 (210) 570 - 1410

4. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

4.1. Κατηγορίες δεδομένων που δέχονται επεξεργασία

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται μόνο στην περίπτωση που δοθούν με την ρητή συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένο κάθε φορά σκοπό.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας συλλέγονται οι ακόλουθες πληροφορίες: διευθύνσεις IP, ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεστε (referrer), προβαλλόμενες σελίδες, κατεβασμένα αρχεία (downloads), προβαλλόμενα βίντεο/αναπαραγόμενα μουσικά κομμάτια, κλικαρισμένοι ξεχωριστοί σύνδεσμοι (links), αναζήτηση λέξεων ή αναζήτηση φράσεων (site search), διάρκεια επίσκεψης, χρησιμοποιούμενος πλοηγός (browser), κ.α. Εάν η επίσκεψη είναι αποτέλεσμα online διαφήμισης, όπως banners (πανό), διαφημίσεις βίντεο, μηχανή αναζήτησης διαφήμισης, κτλ., έχουμε επίσης καταχωρήσει ποιο banner, adword, κτλ. παρακίνησε την επίσκεψη των ιστοσελίδων της Bosch.

Οι γνώσεις που αποκτούμε μας επιτρέπουν την περαιτέρω βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων μας και την προσαρμογή τους ακόμα καλύτερα στις ανάγκες των επισκεπτών μας.

4.2. Αρχές

Τα προσωπικά δεδομένα αποτελούνται από όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ονόματα, διευθύνσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις ηλ. ταχυδρομείου, συμβατικά γενικά δεδομένα, δεδομένα λογιστικής συμβάσεων και πληρωμών, τα οποία αποτελούν έκφραση της ταυτότητας ενός ατόμου.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων IP) μόνο όταν υπάρχει είτε νομική βάση για να το κάνουμε, είτε έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών δεδομένων αναφορικά με το ζήτημα αυτό, π.χ. μέσω εγγραφής.

4.3. Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών στους οποίους αναθέτουμε έργα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους παρακάτω σκοπούς επεξεργασίας:

– Παροχή αυτών των Διαδικτυακών προσφορών (Νομική βάση: Αιτιολογημένο ενδιαφέρον εκ μέρους μας για απευθείας μάρκετινγκ υπό τον όρο ότι λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και ανταγωνισμού).

– Παροχή αυτών των Διαδικτυακών προσφορών και εκπλήρωση σύμβασης σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους μας, συμπεριλαμβανομένου του συμβιβασμού. Ο συμβιβασμός ενδέχεται να περιλαμβάνει την πώληση αξιώσεων.(Νομικές βάσεις: Εκπλήρωση σύμβασης ή/και το αιτιολογημένο ενδιαφέρον μας για αποδοτική διαχείριση αξιώσεων αναφορικά με την πώληση αξιώσεων)

– Προσδιορισμός διακοπών/διαταραχών και για λόγους ασφάλειας.(Νομικές βάσεις: Εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας εντός του πεδίου εφαρμογής της ασφάλειας δεδομένων και αιτιολογημένο ενδιαφέρον για την επίλυση διακοπών/διαταραχών και την ασφάλεια των προσφορών μας).\

– Προώθηση από εμάς και προώθηση από άλλους, αλλά και έρευνα αγοράς και ανάλυση κάλυψης, εντός του πεδίου εφαρμογής που επιτρέπεται θεσμικά ή με βάση τη συγκατάθεση.(Νομικές βάσεις: Συγκατάθεση/ αιτιολογημένο ενδιαφέρον εκ μέρους μας για απευθείας μάρκετινγκ υπό τον όρο ότι λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και ανταγωνισμού).

– Διαφύλαξη και δικαίωση των δικαιωμάτων μας.(Νομική βάση: Αιτιολογημένο ενδιαφέρον εκ μέρους μας για τη διαφύλαξη και δικαίωση των δικαιωμάτων μας)

4.4. Αρχεία καταγραφής

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο, το πρόγραμμα περιήγησης σας μεταδίδει ορισμένες πληροφορίες τις οποίες αποθηκεύουμε στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής.

Αποθηκεύουμε τα αρχεία καταγραφής για μικρό χρονικό διάστημα αποκλειστικά για να προσδιορίσουμε παρενοχλήσεις και για λόγους ασφαλείας (π.χ. για να διευκρινίσουμε προσπάθειες επίθεσης) και στη συνέχεια τα διαγράφουμε. Τα αρχεία καταγραφής που πρέπει να τηρούνται για λόγους απόδειξης αποκλείονται από τη διαγραφή μέχρι την πλήρη επίλυση του αντίστοιχου περιστατικού και ενδέχεται, κατά περίπτωση, να διαβιβαστούν στις διωκτικές αρχές.

Τα αρχεία καταγραφής χρησιμοποιούνται επίσης για σκοπούς ανάλυσης (με ή χωρίς πλήρη διεύθυνση IP).

Στα αρχεία καταγραφής, αποθηκεύονται ειδικότερα οι ακόλουθες πληροφορίες:

– Διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου) της τερματικής συσκευής που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στις ιστσελιδες.

– Ηλεκτρονική διεύθυνση του ιστότοπου από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση στη Διαδικτυακή προσφορά (η αναφερόμενη ως URL προέλευσης ή URL παραπομπής).

– Όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στις Διαδικτυακές προσφορές.

– Όνομα των αρχείων ή των πληροφοριών στα οποία έχει γίνει πρόσβαση.

– Ημερομηνία και ώρα καθώς και διάρκεια ανάκτησης.

– Ποσότητα δεδομένων που διαβιβάστηκαν.

– Λειτουργικό σύστημα και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιήθηκε, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων πρόσθετων (π.χ. Flash Player).

– Κωδικός κατάστασης http (π.χ. «Επιτυχές αίτημα» ή «Το αρχείο που ζητήθηκε δεν βρέθηκε»).

4.5. Παιδιά

Η παρούσα Διαδικτυακή προσφορά δεν προορίζεται για παιδιά μικρότερα των 16 ετών.

4.6. Μεταφορά δεδομένων

4.6.1. Μεταφορά δεδομένων σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας

Τα προσωπικά σας δεδομένα προωθούνται κατά κύριο λόγο σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας μόνο όταν απαιτείται για την εκπλήρωση μιας σύμβασης, στην περίπτωση που εμείς ή κάποιος τρίτος έχουμε θεμιτό συμφέρον για τη μεταφορά, ή όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Τα συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τις νομικές βάσεις βρίσκονται στην Ενότητα – Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις. Τα τρίτα μέρη μπορεί να είναι επίσης άλλες εταιρείες του Ομίλου Bosch. Όταν δεδομένα μεταφέρονται σε τρίτα μέρη με βάση αιτιολογημένο ενδιαφέρον, αυτό επεξηγείται στη γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων.

Επιπλέον, δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας όταν υποχρεωνόμαστε να το κάνουμε εξαιτίας θεσμικών κανονισμών ή εκτελεστών διοικητικών ή δικαστικών αποφάσεων.

4.6.2. Πάροχοι υπηρεσιών (γενικά)

Έχουμε αναθέσει σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών έργα όπως υπηρεσίες πωλήσεων και μάρκετινγκ, διαχείριση συμβάσεων, χειρισμό πληρωμών, προγραμματισμό, φιλοξενία δεδομένων και υπηρεσίες τηλεφωνικών κέντρων. Έχουμε επιλέξει αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών προσεκτικά και τους επανεξετάζουμε τακτικά, ιδίως αναφορικά με την επιμελή αντιμετώπιση και προστασία των δεδομένων που έχουν αποθηκεύσει. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο και να συμμορφώνονται με τις θεσμικές προβλέψεις. Πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να είναι επίσης άλλες εταιρείες του Ομίλου Bosch.

4.7. Μεταφορά σε παραλήπτες εκτός του ΕΟΧ

Μπορούμε επίσης να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε παραλήπτες που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ σε αποκαλούμενες τρίτες χώρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διασφαλίζουμε πριν τη μεταφορά είτε ότι ο παραλήπτης των δεδομένων παρέχει κατάλληλο επίπεδο προστασίας (π.χ. λόγω απόφασης επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντίστοιχη χώρα ή λόγω συμφωνίας βάσει των αποκαλούμενων πρότυπων προβλέψεων ΕΕ με τον παραλήπτη), είτε ότι έχετε συγκατατεθεί στη μεταφορά.

Έχετε δικαίωμα να παραλάβετε μια επισκόπηση των παραληπτών σε τρίτες χώρες και αντίγραφο των ειδικά συμφωνημένων προβλέψεων που εξασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε τις δηλώσεις που γίνονται στην ενότητα Επικοινωνία.

4.8. Διάρκεια αποθήκευσης, περίοδοι διατήρησης δεδομένων

Πρωτίστως, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο καιρό είναι απαραίτητο ώστε να προσφέρουμε τις Διαδικτυακές προσφορές μας και τις υπηρεσίες που συνδέονται με αυτές, ή για όσο καιρό έχουμε αιτιολογημένο συμφέρον για την αποθήκευση των δεδομένων (π.χ. μπορεί να διατηρούμε αιτιολογημένο συμφέρον για ταχυδρομικό μάρκετινγκ με την εκπλήρωση μιας σύμβασης). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, διαγράφουμε τα προσωπικά δεδομένα σας με εξαίρεση δεδομένα που πρέπει να αποθηκεύουμε για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων (π.χ. υποχρεωνόμαστε λόγω των περιόδων διατήρησης δεδομένων κατά τους φορολογικούς και εμπορικούς κώδικες να διατηρούμε έγγραφα όπως συμβάσεις και τιμολόγια διαθέσιμα για ορισμένη χρονική περίοδο).

5. Χρήση των cookies

5.1. Γενικά

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση που επισκεφθείτε την ιστοσελίδα άλλη φορά, το πρόγραμμα περιήγησής σας στέλνει το περιεχόμενο των Cookies στον αντίστοιχο προσφέροντα και έτσι επιτρέπει την ταυτοποίηση εκ νέου της τερματικής συσκευής. Η ανάγνωση των Cookies μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε τις ιστοσελίδες με τον καλύτερο τρόπο για εσάς και διευκολύνει τον τρόπο που τις χρησιμοποιείτε.

5.2. Απενεργοποίηση και διαγραφή των Cookies

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, θα σας ζητηθεί σε μια αναδυόμενη καρτέλα Cookies εάν επιθυμείτε να επιτρέψετε τα Cookies που εγκαθίστανται στη σελίδα μας ή αν θέλετε να τα απενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις.

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να αποκλείσετε τα Cookies, ένα cookie εξαίρεσης εγκαθίσταται στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό το cookie εξυπηρετεί αποκλειστικά τον σκοπό της καταχώρησης της απόφασής σας να αποκλείσετε τα Cookies. Η απενεργοποίηση των Cookies μπορεί να απενεργοποιήσει μεμονωμένες λειτουργίες των ιστοσελίδων μας. Λάβετε υπόψη ότι ένα cookie εξαίρεσης μπορεί, για τεχνικούς λόγους, να οριστεί μόνο για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε για την εγκατάστασή του. Σε περίπτωση που διαγράψετε Cookies ή χρησιμοποιήσετε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης ή διαφορετική τερματική συσκευή, πρέπει να ζητήσετε ξανά τον αποκλεισμό τους.

Η ρύθμιση προτιμήσεων δεν ισχύει για Cookies που έχουν οριστεί κατά τις επισκέψεις σας σε ιστοσελίδες τρίτων μερών από άλλους παρόχους.

Το πρόγραμμα περιήγησής σας σάς επιτρέπει να διαγράφετε ανά πάσα στιγμή όλα τα Cookies. Για να το κάνετε αυτό, συμβουλευτείτε τις βοηθητικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία διάθεσης μεμονωμένων λειτουργιών.

Επιπλέον, μπορείτε να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τη χρήση Cookies τρίτων μερών στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Καθώς δεν διαχειριζόμαστε τον εν λόγω ιστότοπο, δεν είμαστε υπεύθυνοι και δεν είμαστε σε θέση να επηρεάσουμε το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητά του.

5.3. Επισκόπηση των Cookies που χρησιμοποιούνται από εμάς

Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των Cookies που χρησιμοποιούμε.

5.4. Απολύτως απαραίτητα Cookies

Ορισμένα Cookies είναι απαραίτητα ώστε να μπορούμε να κάνουμε με ασφάλεια τις Διαδικτυακές προσφορές μας. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει, π.χ.:

– Cookies που αναγνωρίζουν ή πιστοποιούν τους χρήστες μας.

– Cookies που αποθηκεύουν ορισμένες προτιμήσεις του χρήστη (π.χ. ρυθμίσεις αναζήτησης ή γλώσσας).

– Cookies που αποθηκεύουν δεδομένα για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο ή ήχου.

5.5. Αναλυτικά Cookies

Χρησιμοποιούμε αναλυτικά Cookies για να καταγράψουμε τη συμπεριφορά χρήσης (π.χ. διαφημιστικά πλαίσια στα οποία έχει γίνει κλικ, καταχωρημένα ερωτήματα αναζήτησης) των χρηστών μας και να την αξιολογήσουμε στατιστικά.

5.6. Διαφημιστικά Cookies

Χρησιμοποιούμε επίσης Cookies για διαφημιστικούς σκοπούς. Τα προφίλ συμπεριφοράς χρήσης που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια τέτοιων Cookies (π.χ. διαφημιστικά πλαίσια στα οποία έχει γίνει κλικ, επισκέψεις σε υποσελίδες, καταχωρημένα ερωτήματα αναζήτησης) χρησιμοποιούνται από εμάς για να σας παρουσιάσουμε διαφημίσεις ή προσφορές προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας («διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος»).

5.7. Διαφημιστικά Cookies τρίτου μέρους

Επιτρέπουμε επίσης σε άλλες εταιρείες να αξιολογούν τα δεδομένα των χρηστών μας μέσω διαφημιστικών Cookies. Αυτό επιτρέπει σε εμάς και σε τρίτους να προβάλλουμε διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος, οι οποίες βασίζονται σε μια ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης σας (π.χ., διαφημιστικά πλαίσια στα οποία έχει γίνει κλικ, επισκέψεις σε υποσελίδες, καταχωρημένα ερωτήματα αναζήτησης) εν γένει, που δεν περιορίζεται συνεπώς στις Διαδικτυακές προσφορές μας.

5.8. Cookies μετατροπής

Οι συνεργάτες μας όσον αφορά την παρακολούθηση μετατροπών εγκαθιστούν ένα cookie στον υπολογιστή σας («conversion cookie») σε περίπτωση που επισκεφθήκατε τον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης του αντίστοιχου συνεργάτη. Τα Cookies αυτά γενικά παύουν να ισχύουν μετά από 30 ημέρες. Σε περίπτωση που επισκεφθείτε ορισμένες σελίδες που φιλοξενούμε και το cookie δεν έχει ακόμη λήξει, εμείς και ο αντίστοιχος συνεργάτης παρακολούθησης μετατροπών μπορούμε να δούμε ότι ένας συγκεκριμένος χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και προωθήθηκε στη σελίδα μας. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω του conversion cookie χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών που αφορούν τις μετατροπές και για τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού χρηστών που έχουν κάνει κλικ στη συγκεκριμένη διαφήμιση και έχουν παραπεμφθεί σε μια σελίδα εφοδιασμένη με μια ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών.

6. Χρήση του εργαλείου στατιστικών δικτύου WebTrends

Η Bosch χρησιμοποιεί το εργαλείο στατιστικών δικτύου WebTrends, για την εκτέλεση των μετρήσεων πρόσβασης.

Τα δεδομένα πρόσβασης συλλέγονται σε ανώνυμη μορφή, έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να αναχθούν σε ένα χρήστη. Ιδιαίτερα, αυτό γίνεται με την ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για τις μετρήσεις, για να επιτραπεί η ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας. Ιδιαίτερα, η Bosch τα χρησιμοποιεί για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων. Οι πληροφορίες που προκύπτουν σχετικά με τη χρήση των ιστοσελίδων μεταβιβάζονται στον εξυπηρετητή στατιστικής (wts.bosch.com), που λειτουργεί στη Bosch στη Γερμανία.

Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση σε αυτά τα ανώνυμα δεδομένα.

Εάν αρνηθείτε να συμμετάσχετε στις ανώνυμες μετρήσεις πρόσβασης, έχετε την επιλογή να το αποτρέψετε μέσω της εξαίρεσης (opt-out). Για να το κάνετε, κάντε κλικ εδώ ((σύνδεσμος opt-out))

Το opt-out αποθηκεύει ένα επιπλέον cookie στον υπολογιστή σας, το οποίο εμποδίζει τη μετάδοση των δεδομένων.

7. Ανάλυση ιστού

Χρειαζόμαστε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση των Διαδικτυακών προσφορών μας για το σχεδιασμό τους ώστε να είναι πιο φιλικές για το χρήστη, να διεξαγάγουμε μετρήσεις εύρους και να εκτελούμε έρευνα αγοράς.

Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε τα εργαλεία ανάλυσης ιστού που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα.

Τα προφίλ χρήσης που δημιουργούνται από τα εργαλεία αυτά με χρήση των cookies ανάλυσης ή με αξιολόγηση των αρχείων καταγραφής δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Τα εργαλεία είτε δεν χρησιμοποιούν καθόλου διευθύνσεις ΙΡ ή τις συντομεύουν αμέσως μετά τη συλλογή τους.

Αυτοί που προσφέρουν τα εργαλεία επεξεργάζονται δεδομένα απλώς ως εκτελούντες την επεξεργασία σύμφωνα με τις οδηγίες μας και όχι για δικούς τους σκοπούς.

Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με όσους προσφέρουν τα εργαλεία και πώς μπορείτε να αρνηθείτε τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων μέσω του εκάστοτε εργαλείου.

Θυμηθείτε ότι αναφορικά με εργαλεία που χρησιμοποιούν cookies αποκλεισμού, η λειτουργία αποκλεισμού σχετίζεται με τη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησης και έτσι ισχύει για την τερματική συσκευή ή πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε τη στιγμή εκείνη. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε πολλές τερματικές συσκευές ή προγράμματα περιήγησης, πρέπει να αποκλείσετε κάθε συσκευή και κάθε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Πέραν αυτού, μπορείτε γενικά να αποφεύγετε τη δημιουργία προφίλ χρήσης απενεργοποιώντας γενικά τη χρήση cookies. Για αυτό σας παρακαλούμε να ανατρέξετε στην ενότητα Απενεργοποίηση και διαγραφή cookies.

8. Χρήση εξωτερικών συνδέσμων (links)

Οι ιστοσελίδες της Bosch μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους (links) προς ιστοσελίδες τρίτων, που λειτουργούν από παρόχους, οι οποίοι δε συνδέονται με εμάς. Όταν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο (link), δεν έχουμε πλέον καμία επιρροή σχετικά με τη συλλογή, την αποθήκευση ή την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο (όπως η διεύθυνση IP ή το URL της σελίδας που εμπεριέχει το σύνδεσμο), επειδή η συμπεριφορά τρίτων, όπως είναι φυσικό, είναι εκτός του ελέγχου μας. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τρίτους.

Χρήση των προσωπικών δεδομένων και καθορισμός σκοπού

Η Bosch ή οποιοσδήποτε πάροχος υπηρεσιών συμβεβλημένος με τη Bosch χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την τεχνική διαχείριση των ιστοσελίδων, για ερωτήματα που υποβάλλετε στη Bosch, μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για αυτό το σκοπό. Οι συνεργάτες μας και οι συμβεβλημένοι με τη Bosch πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ν. 2472/1997 όπως ισχύει). Τα δεδομένα σας δε θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους εκτός της Robert Bosch ΑΕ χωρίς την ρητή συγκατάθεσή σας και την προηγούμενη γνωστοποίηση της τήρησης αρχείου από την Robert Bosch ΑΕ στην Ελληνική Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Επιπλέον, είναι εγγυημένη η λήψη όλων των απαιτούμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή τυχαία απώλεια ή κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.

9. Διαφήμιση

Όταν μας δίδετε προσωπικά σας δεδομένα, εμείς τα χρησιμοποιούμε, για να σας πληροφορήσουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να ζητήσουμε την άποψή σας σχετικά με αυτά, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή σας συγκατάθεση για τη χρήση τους για διαφημιστικούς σκοπούς. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για μια τέτοια χρήση, αλλά δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον διαφημιστικά μηνύματα από τη Bosch, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με την αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση RBGR.Greece@gr.bosch.com.

Η προαναφερόμενη συγκατάθεσή σας δεν απαιτείται εφόσον έχει προηγηθεί συναλλαγή ή πώληση προϊόντων μας προς εσάς.

Τα δεδομένα σας διαγράφονται εκτός εάν απαιτείται η διατήρησή τους για ζητήματα τιμολόγησης και λογιστικούς λόγους.

10. Ασφάλεια

Η Bosch λαμβάνει προληπτικά μέτρα ασφαλείας, για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων που έχουμε υπό τον έλεγχό μας από επέμβαση, απώλεια, καταστροφή, πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή από μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την κατάσταση των τεχνολογικών εξελίξεων.

11. Δικαιώματα χρήστη

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία που παρέχονται στην ενότητα Επικοινωνία. Κατά την ανωτέρω διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η αναμφίβολη εξακρίβωση της ταυτότητάς σας.

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης:

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση από εμάς σχετικά με το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και, σε αυτήν την περίπτωση, να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από μέρους μας. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να συμπληρώσετε μη συμπληρωμένα προσωπικά δεδομένα, μέσω, μεταξύ άλλων, της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης.

Αυτό δεν ισχύει για δεδομένα που είναι απαραίτητα για τιμολογιακούς ή λογιστικούς σκοπούς ή που υπόκεινται σε περίοδο διατήρησης που προβλέπεται από το νόμο. Αν δεν απαιτείται πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα, η επεξεργασία τους είναι περιορισμένη (δείτε τα παρακάτω).

Περιορισμός επεξεργασίας:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε - εφόσον πληρούνται οι νόμιμες απαιτήσεις - τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Άρνηση επεξεργασίας δεδομένων:

Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία δεδομένων από εμάς ανά πάσα στιγμή. Δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν αποδείξουμε ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές απαιτήσεις όσον αφορά την παροχή αποδεδειγμένων λόγων για την περαιτέρω επεξεργασία που υπερβαίνουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας ή για την θεμελίωση, άσκηση ή διασφάλιση νομικών αξιώσεων.

Άρνηση άμεσης προώθησης (μάρκετινγκ):

Επιπρόσθετα, μπορείτε να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσης προώθησης (μάρκετινγκ) ανά πάσα στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι, για οργανωτικούς λόγους, μπορεί να υπάρξει σύμπτωση της άρνησής σας και της χρήσης των δεδομένων σας στο πλαίσιο μιας καμπάνιας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Άρνηση επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο της νομικής βάσης του «δικαιολογημένου συμφέροντος»:

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, στο βαθμό που αυτή βασίζεται στη νομική βάση του δικαιολογημένου συμφέροντος. Στη συνέχεια, θα διακόψουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας.

Ανάκληση συγκατάθεσης:

Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεση αυτή με άμεση ισχύ. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων πριν από την ανάκλησή σας παραμένει αμετάβλητη.

Φορητότητα δεδομένων:

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να απαιτήσετε να διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα σε τρίτους.

Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή:

Έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. Μπορείτε να προσφύγετε στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για τον τόπο κατοικίας σας ή το κράτος σας ή στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για μας. Αυτή είναι:

Διεύθυνση:

Λ. Κηφισίας 1-3

Τ.Κ. 115 23

Αθήνα

Ελλάδα

Τηλεφωνικό Κέντρο:

+30 210 6475600

Fax:+30 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

12. Τροποποίηση Δήλωσης προστασίας περί προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων εάν αυτό απαιτείται λόγω τεχνικής εξέλιξης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα τροποποιήσουμε την δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας αναλόγως. Συνεπώς, παρακαλούμε να παρακολουθείτε την τρέχουσα έκδοση της δήλωσης περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας, καθώς αυτή υπόκειται σε τροποποιήσεις.

13. Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα «Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων».

Για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας και για προτάσεις και καταγγελίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και για την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του ομίλου μας.

Mr.

Matthias Goebel

Group Commissioner for Data Protection

Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Kronenstrasse 20

70173 Stuttgart

Germany

Ή

mailto:Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com

14. Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 20.02.2018

  • Ρυθμίσεις Cookie

    Οι ρυθμίσεις απορρήτου σας επιτρέπουν να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τα cookies.

Για την πλήρη λειτουργικότητα αυτής της ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται cookies. Ενεργοποιήστε παρακαλώ τα cookies και ανανεώστε τον πλοηγό (browser) σας. Μετά την ανανέωση θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου διαχείρισης των cookies.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για σκοπούς λειτουργίας, άνεσης και στατιστικής. Κάνοντας κλικ στο «Αλλαγή» μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookies οποτεδήποτε. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, κάντε κλικ στην επιλογή «Συμφωνώ».